Kirish: Oy studiyalari

Ori va Wisps irodasi
Ori va Wisps irodasi cheksiz sog'liq, sakrash va energiya beradi